Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Vật lý 8Phòng GD & ĐT Tân AnVật lý lớp 8 - Bài 14: Định luật về công Tải về