Tuyên truyền hội sách trực tuyến

Để tăng thêm hiểu biết cho bản thân các em học sinh hãy tăng cường đọc sách bằng cách truy cập vào địa chỉ https://book365.vn